Araf Notları #2: Adalet

Barkın Deniz
Oct 25, 2021

--

Bir bebek kafası… Yanındaki kelleler anası ve atası. Pazar sahasının zemnine kanla çizilmiş büyük bir günah çemberi içre koyulmuşlar, ahaliye ibret olsun diye. Zeminde üç kelle… Dile gelseler kendileri de söyleyemezler ne olduğunu günahlarının.

Yaklaşmak yasak, hataen olsa bile… İçre adım koyan meraklının başı, çember içre kalır. Bunu sağlamak için iki de kolcu tutmuş malikler.

Böyle sağlanırdı hak Rabeyd Harbi’nden önce. Artık odunumuz var, ahşabımız, çölün kalbinden gelen ağaçlarımız… Allah’ın bereketi bizimle.

Artık başımız yerlerde sürünmez, kazıklara asılır kelleleri haytaların.

--

--

Barkın Deniz

Yarım hikayeler ve notlar.